نوشته ها با برچسب : SEEM

میزبانی انجمن اورولوژیست‌های ایران در بلغارستان (SEEM) در سال 2012

این سمینار یکی از معتبرترین سمینارهای اروپا در زمینه اورولوژی است که با حضور بزرگترین دانشمندان در هتل در صوفیه برگزار شد، یکی از موضوعات مهم این سمینار، Repens و اثر آن بر BPH که توسط پروفسور Djavan ارائه شد.

یکی دیگر از تحقیقات موفق تاثیر sawpalmetto و مفید بودن آن در درمان بزرگ شدن پروستات بود که به زودی در مجلات بهداشت ایران منتشر می شود.