نوشته ها با برچسب : Sawpalmetto

میزبانی انجمن اورولوژیست‌های ایران در بلغارستان (SEEM) در سال 2012

این سمینار یکی از معتبرترین سمینارهای اروپا در زمینه اورولوژی است که با حضور بزرگترین دانشمندان در هتل در صوفیه برگزار شد، یکی از موضوعات مهم این سمینار، Repens و اثر آن بر BPH که توسط پروفسور Djavan ارائه شد.

یکی دیگر از تحقیقات موفق تاثیر sawpalmetto و مفید بودن آن در درمان بزرگ شدن پروستات بود که به زودی در مجلات بهداشت ایران منتشر می شود.

میزبانی یازدهمین سمینار اورولوژی ایران توسط سام آرین اکسیر

این سمینار در تاریخ 29 دسامبر در سالن کنفرانس موسسه خیریه رعد برگزار شد و بیش از 200 اورولوژیست به این سمینار دعوت شده بودند.

مکمل دارویی Sawpalmetto در این سمینار  توسط : دکتر رجبی (نماینده سام آرین اکسیر) و دکتر زرگر معرفی و به مهمانان ارائه شده است.