آرشیو ماهانه : مارس 2014

میزبانی یازدهمین سمینار اورولوژی ایران توسط سام آرین اکسیر

این سمینار در تاریخ 29 دسامبر در سالن کنفرانس موسسه خیریه رعد برگزار شد و بیش از 200 اورولوژیست به این سمینار دعوت شده بودند.

مکمل دارویی Sawpalmetto در این سمینار  توسط : دکتر رجبی (نماینده سام آرین اکسیر) و دکتر زرگر معرفی و به مهمانان ارائه شده است.